Grupy Parafialne

Grupy Parafialne - Wspólnota w Działaniu

Grupy parafialne w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa to serce naszej aktywnej społeczności. Każda grupa, od chórów po grupy młodzieżowe, wnosi coś wyjątkowego w życie parafii, dając wiernym możliwość dzielenia się swoimi talentami i pasjami. Te grupy nie tylko wzbogacają życie duchowe, ale także budują silne więzi między parafianami, tworząc żywą i aktywną wspólnotę.

Oprócz tradycyjnych grup modlitewnych i charytatywnych, nasza parafia stawia na różnorodność, oferując coś dla każdego, bez względu na wiek czy zainteresowania. W tych wspólnotach parafianie mogą rozwijać swoje umiejętności, uczyć się od siebie nawzajem i wspólnie pracować na rzecz dobra społeczności.

  • Chór Parafialny
  • Grupa Młodzieżowa
  • Koło Różańcowe
  • Grupa Biblijna
  • Zespół Wolontariuszy
Inicjatywy Społeczne i Charytatywne

Inicjatywy Społeczne i Charytatywne - Działamy Razem dla Dobra Wspólnego

W Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, inicjatywy społeczne i charytatywne odgrywają kluczową rolę. Nasza parafia aktywnie włącza się w działania na rzecz potrzebujących i marginalizowanych grup społecznych, dając świadectwo miłości i solidarności. Od zbiórek żywności i odzieży po organizację spotkań wsparcia dla osób w trudnej sytuacji życiowej, każda inicjatywa ma na celu przynoszenie realnej pomocy i budowanie lepszego świata.

Nasze działania charytatywne są różnorodne i dostosowane do aktualnych potrzeb społeczności. Współpracujemy z lokalnymi organizacjami i instytucjami, aby nasze wysiłki były jak najbardziej efektywne. Dla parafii jest to nie tylko okazja do niesienia pomocy, ale także sposób na budowanie mostów międzyludzkiego zrozumienia i wzajemnego wsparcia.

...

Posiłki dla Potrzebujących

Nasza parafia organizuje regularne dystrybucje posiłków dla osób bezdomnych i potrzebujących. Każdy tydzień przynosi nową możliwość, aby podzielić się jedzeniem i ciepłem z tymi, którzy tego najbardziej potrzebują. To nie tylko akcja charytatywna, ale również okazja do budowania więzi i rozumienia w naszej wspólnocie.

Więcej
...

Wolontariat u Seniorów

W ramach tej inicjatywy, wolontariusze odwiedzają starszych parafian, oferując im towarzystwo, pomoc w codziennych obowiązkach czy nawet drobne naprawy w domu. Ta aktywność to nie tylko wsparcie praktyczne, ale także znaczący wkład w jakość życia seniorów.

Więcej
...

Zbiórka Książek i Zabawek dla Dzieci

Organizujemy zbiórki książek, zabawek i artykułów szkolnych dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji ekonomicznej. Ta inicjatywa ma na celu nie tylko pomoc materialną, ale również wspieranie rozwoju i edukacji najmłodszych członków naszej społeczności.

Więcej
Edukacja i Formacja

Edukacja i Formacja - Podstawy Naszej Wiary i Wiedzy

W dziedzinie edukacji i formacji, nasz kościół stawia na holistyczne podejście do nauki i duchowego rozwoju. Programy katechetyczne dla dzieci i młodzieży są zaprojektowane tak, aby nie tylko przekazywać wiedzę o wierze, ale także rozwijać wartości moralne i społeczne. Dla dorosłych oferujemy kursy i warsztaty, które umożliwiają pogłębianie zrozumienia wiary i biblijnych przesłań w kontekście współczesnego życia.

Oprócz formalnej edukacji religijnej, nasza parafia stara się również inspirować do osobistego rozwoju i samorefleksji. Rekolekcje, warsztaty duchowe i spotkania formacyjne są organizowane regularnie, aby każdy mógł znaleźć przestrzeń do własnej duchowej podróży. Staramy się tworzyć środowisko, gdzie każdy, niezależnie od wieku czy etapu życia, może się uczyć, rozwijać i doświadczać bliskości z Bogiem i wspólnotą.